Spring til indhold

OM OS

”Børn i Europa i dag” er et fortløbende samarbejde mellem otte europæiske lande med en fælles mission: at fremme mangfoldigheden og de mange eksempler på best practice inden for den tidlige barndomsforskning blandt fagprofessionelle, politiske beslutningstagere og interesseorganisationer på tværs af Europa.

Magasinet udkom første gang i 2001 under navnet: ”Børn i Europa”. 

I 2017 omorganiserede en del af parterne sig for fortsat at kunne tilbyde artikler af høj kvalitet, der omhandler aktuelle emner inden for tidlig barndomspædagogik.

Den ændring blev markeret med en mindre ændring i navnet, så det nu hedder: ”Børn i Europa i dag”.

Gruppen drives på frivillig basis og udgiver et magasin årligt, der bliver til i kraft af samarbejde med forskere og fagprofessionelle fra hele Europa. Magasinet bliver udgivet på syv sprog.

Hovedfokus for ”Børn i Europa i dag” er at udgive bladet/ webmagasinet, men på sigt ønsker vi at udbygge med initiativer, der kan understøtte den tværnationale dialog gennem forskellige former for møder, netværk mv. 

I Danmark udgives magasinet i et webformat, der gør det muligt at sende det til alle der måtte være interesseret i at diskutere det pædagogiske i et europæisk perspektiv.

Når det er muligt gratis at sende bladet ud til en bredere kreds af pædagoger, studerende, forskere og forældre  skyldes det støtte fra Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger. Støtten er givet for en periode på to år for at få afprøvet det nye format.

De første numre af tidsskriftet blev støttet af BUPLs forbund (2018) og BUPL Århus (2019). Støtten omfatter layout og oversættelser.

En stor tak til Velfærds- og forsningsfonden samt til BUPL for denne opbakning.

God læselyst –  Claus Jensen, DK redaktør

“Legende børn”, Mette Tønder